KURUMSAL ÜRÜNLER İLETİŞİM
  • Otomatik Kantar Sistemleri.
1 TL ve katları yada buton ile çalışır. Tartım sonucunu termal yazıcıdan çıktı olarak verir.
  • Plaka Tanımalı Kantar Sistemleri.
Kantarda tartım yapılan aracın plaka bilgisini ve tartım sonucunu çıktı olarak üretir ve istenilen sisteme enteger olur.
  • Mekanik Kantar Elektronik Kantara Çevirme işlemleri.
Mekanik Kantarlar Elektronik kantarlara çevrilmektedir.